Ph.D. Program in Bioenergy USP UNICAMP UNESP

Applications

Ph.D Program Bioenergy 2023 – 1st semester (English) 

Candidates approved 2023-1

 

Ph.D Program Bioenergy 2022 – 2nd semester (English) 

Candidates approved 2022-2